Lid worden van ETG?


Waarom lid worden?

Onze vereniging kan maar bestaan door zijn leden.
Het lidgeld helpt de restauraties uit te voeren en ritten en andere activiteiten aan te bieden.
Met de betaling van 25 euro per kalenderjaar wordt je volwaardig lid.
Je ontvangt de bestuursverslagen, als eerste de Actua's, de berichten van META (onze  koepelvereniging) en korting op de deelnameprijs (of gratis in sommige gevallen) voor onze activiteiten.
Uiteraard wordt je ook betrokken bij de jaarlijkse Algemene Vergadering en heb je volwaardig stemrecht indien je meerderjarig bent. 
Korting voor activiteiten van andere tramerfgoedverenigingen is mogelijk, afhankelijk van de afspraken met de deze verenigingen.
 

Hoe kan ik lid worden?

De betaling van €25 kan gebeuren op rekening BE 77 8900 1478 3942 van ETG vzw, met als omschrijving "lidgeld + naam".
Liefst terzelfdertijd je gegevens bezorgen per mail aan [email protected]
Nadere info kan ook altijd gevraagd op voormeld e-mailadres.

Door hier te klikken lees je alvast onze privacyverklaring.

 

Wat kan ik als lid doen voor de vereniging?

Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid tot actief lidmaatschap.
Het engagement volstaat, het bedrag van het lidgeld blijft hetzelfde.
Vrijwilligers zijn altijd nodig voor een helpende hand bij onze activiteiten en zeker ook voor de restauratieprojecten.
Uiteraard zijn de leden verzekerd mochten ze een ongeval veroorzaken of ondergaan, hiervoor sluit ETG vzw aan bij de verzekeringen van de koepelvereniging META.

Nadere info rond onze actieve werking kan gevraagd worden met een mail aan [email protected]. Indien we vrijwiliggers zoeken voor evenementen zullen we ook steeds onze leden contacteren.