Het Erfgoed Netwerk

Etg vzw is lid van de erfgoedkoepel META, opgericht door VVM De Lijn in 2008, met als doel een overlegplatform te bieden en een langetermijnvisie uit te werken rond het Vlaamse Mobiliteitserfgoed van VVM De Lijn en haar voorgangers.

 

Onderstaande organisaties zijn ook lid van, of onderhouden nauwe banden met META, en vormen zo een robuust netwerk rond het mobiliteitserfgoed.

 

Wie Wat Website
VVM De Lijn Vlaamse vervoersmaatschappij / Oprichter van META Vzw https://www.DeLijn.be
META Vzw Koepel van erfgoedverenigingen, opgericht in 2008 https://www.metavzw.be
Nostalbus Vzw Bus-erfgoed vereniging, met als doel het bewaren van historische bussen uit de periode 1977 - 1991. https://www.nostalbus.be
TTO Noordzee Vzw Tram-erfgoed vereniging, actief op het net van de Kusttram. http://www.ttonoordzeevzw.be
Tramsite Schepdaal Buurtspoorwegmuseum, de enige integraal bewaarde NMVB Stelplaats. http://www.tramsiteschepdaal.be
Poldertram Vzw Vereniging opgericht met als doel Poldertram 9994 van de voormalige NMVB te restaureren en onderhouden http://www.poldertram.be
VlaTam Vlaams Tram&Autobus Museum. https://www.vlatam.be
Depot 145 Vzw Recent opgerichte vereniging met als doel het bewaren van lijnbussen, en ondersteuning van de andere erfgoedorganisaties. http://www.depot145.com